Policjant, który mi pomógł - VII edycja - Prewencja - KPP Śrem

Policjant, który mi pomógł - VII edycja

policjant_2014rTrwa VII edycja ogólnopolskiego konkursu pt. "Policjant, który mi pomógł". Jego celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Wielu śremskich policjantów również pomaga ofiarom przemocy domowej. Możecie Państwo zgłosić funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Śremie jako kandydata do tytułu.

Konkurs, który odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji, organizuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. W tym roku zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku.

Jak podają organizatorzy celem konkursu jest:

„- podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
- zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;
- promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie”.

 Wielu śremskich policjantów również pomaga ofiarom przemocy domowej. Jeżeli uważacie Państwo, że któryś z nich w szczególny sposób działa na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej możecie zgłosić go jako kandydata do tytułu. 

Jak podają organizatorzy zgłoszenia można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą pisząc na adres: "Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa, podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru.

Wszystkim, którzy są zainteresowani konkursem polecamy stronę internetową www.policjant.niebieskalinia.pl

policjant_2014