"Bezpieczna woda" - akcja informacyjno-edukacyjna - Prewencja - KPP Śrem

"Bezpieczna woda" - akcja informacyjno-edukacyjna

bezpiecznawoda"Bezpieczna woda" to promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie dzieci i młodzieży szkolnej w czasie letniego wypoczynku jak również upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Projekt ma zasięg ogólnopolski i ma na celu edukację dzieci i młodzieży szkolnej w temacie bezpiecznego wypoczynku, rozpropagowanie podstawowej wiedzy i zachowania w nagłych niebezpiecznych sytuacjach. Nabyta wiedza przyczyni się, jeśli nie do wyeliminowania to przynajmniej do zmniejszenia ilości wypadków, którym ulegają dzieci i młodzież podczas kąpieli, jak i podczas korzystania ze sprzętu pływającego.

 

 

 

Akcja informacyjno–edukacyjna Ministerstwa Sportu i Turystyki prowadzona jest we współpracy z wieloma partnerami, w tym:

- Ministerstwem Edukacji Narodowej,
- Ministerstwem Zdrowia,
- Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Komendą Główną Policji,
- Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym,
- Polską Organizacją Turystyczną.

Poniżej opracowany i zamieszczony w formie elektronicznej materiał edukacyjny w postaci broszury jak i plakatu akcji "Bezpieczna woda” jest do pobrania i wydrukowania do użytku zarówno przez nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzież szkolną, ich opiekunów celem promowania akcji oraz jako materiał edukacyjny pomocny na wszelkiego rodzaju lekcjach, zajęciach pozaszkolnych i obozach organizowanych podczas letniego wypoczynku.

 Materiały akcji "Bezpieczna woda” - do pobrania i wydrukowania ze strony :

 

 http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/download.php?s=19&id=60535  

/Materiał opracowano w KGP w Warszawie/  

 http://www.policja.pl