Narkotykom mówię NIE - Prewencja - KPP Śrem

Narkotykom mówię NIE

dsc03350_09.03.10rNa co dzień zajmujemy się m. in. przestępczością narkotykową. Mamy duże rozpoznanie w tym zakresie i staramy się zwalczać ten rodzaj zagrożenia. W związku z tym w ramach organizowanych działań oraz w toku codziennej służby policjanci ujawniają na terenie powiatu śremskiego osoby posiadające narkotyki oraz zajmujące się ich udzielaniem.  Niewątpliwie dobrym sposobem w walce z narkotykami jest też edukacja, edukacja zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Planując tego typu przedsięwzięcia staramy się szukać partnerów, tworzyć koalicje i wspólnie prowadzić działania zapobiegawcze. Wczoraj wraz z Zespołem Szkół im. Marii Grzegorzewskiej i Starostwem Powiatowym zorganizowaliśmy akcję pt. "Narkotykom mówię NIE". Była ona adresowana do uczniów klas gimnazjalnych wymienionej szkoły.

Z młodzieżą o narkotykach rozmawiali: kom. Robert Radajewski Naczelnik Wydziału Prewencji, kom. Ewa Kasińska rzecznik śremskiej Policji i mł. asp. Krzysztof Tabatt obecnie policjant zespołu ds. nieletnich, który do niedawna był dzielnicowym i w jego rejonie służbowym znajdował się Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Podczas spotkania udało nam się nawiązać kontakt z uczniami, którzy także dzielili się z nami swoimi obserwacjami i posiadaną wiedzą oraz mieli do nas wiele pytań. Młodzież przygotowała też tematyczne wystąpienie parateatralne, w którym podjęła temat palenia papierosów.  Na zakończenie tego przedsięwzięcia Wioleta Jastrząbek, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Obywatelskich ze Starostwa Powiatowego przekazała, na ręce dyrektora szkoły Krystyny Rymaniak, kosz z książkami dla uczniów, a Katarzyna Chilińska, naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, rozdała gimnazjalistom powiatowe gadżety.

Poniżej galeria zdjęć z tego przedsięwzięcia.

narkotyki_09.03.10001

narkotyki_09.03.10002

narkotyki_09.03.10003

narkotyki_09.03.10004

narkotyki_09.03.10005

narkotyki_09.03.10006

narkotyki_09.03.10007

narkotyki_09.03.10008

narkotyki_09.03.10009

narkotyki_09.03.10010

narkotyki_09.03.10011

narkotyki_09.03.10012

narkotyki_09.03.10013

narkotyki_09.03.10014