Zimowisko 2010 - aby dzieci były bezpieczne - Prewencja - KPP Śrem

Zimowisko 2010 - aby dzieci były bezpieczne

dsc02403_kontrole_19.01.10Do końca ferii zimowych policjanci Wydziału Prewencji i Referatu Ruchu Drogowego będą prowadzili działania prewencyjne "Zimowisko 2010".

Celem wykonywanych przez nas czynności  jest zminimalizowanie zagrożeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom negatywnie oddziałującym na dzieci i młodzież oraz zapewnienie im bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

  • W ramach działań podejmujemy czynności zmierzające do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, np. tzw. „dzikich lodowisk”, kontrolujemy też akweny pod kątem ujawniania właśnie takich "dzikich lodowisk".  Organizujemy spotkania z dziećmi i młodzieżą, których tematem są zagadnienia prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego , przeprowadzamy też  kontrolę przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szczególnie pod kątem sprzedaży i podawania alkoholu osobom małoletnim. Prowadzimy kontrolę miejsc skupiania się nieletnich, aby zapobiegać ich wszelkim negatywnym zachowaniom. Kontrolujemy autokary przewożące dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku. W te działania szczególnie angażują się  policjanci Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego / na zdjęciach podczas kontroli akwenów w dniu 19 stycznia br. /, dzielnicowi, funkcjonariusze zespołu ds. nieletnich oraz policjanci "drogówki".
dsc02403_kontrole_opi
dsc02411_kontrole_19.01.10r
dsc02417_kontrole_19.01.10