STOP 18 w gminie Brodnica - Prewencja - KPP Śrem

STOP 18 w gminie Brodnica

stop18_brodnicaKontynuujemy działania w ramach ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18. 

Tym razem odwiedzaliśmy sklepy w gminie Brodnica.

Byliśmy w Manieczkach i Brodnicy.

 

 

Odwiedzając sklepy, w których sprzedawane są wyroby tytoniowe  przypominamy sprzedawcom m. in.

o zakazie sprzedaży papierosów osobom do lat 18 oraz o prawie sprzedawców do żądania dokumentu 

potwierdzającego pełnoletniość nabywcy.  Zarówno w Manieczkach jak i Brodnicy sprzedawcy

zapewniali nas, że nie sprzedają papierosów osobom niepełnoletnim, bacznie zwracają uwagę na to,

kto chce kupić wyroby tytoniowe i w razie jakichkolwiek wątpliwości co do wieku nabywcy proszą

o dokument potwierdzający tożsamość.

stop18_manieczkistop18_brodnica1