STOP 18 - Prewencja - KPP Śrem

stop18Odwiedzamy sklepy, w których sprzedawane są wyroby tytoniowe i przypominamy sprzedawcom m. in. o zakazie sprzedaży papierosów osobom do lat 18 oraz o prawie sprzedawców do żądania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy.

Działania prowadzimy w ramach ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18 i w związku z tym, że 10 września obchodziliśmy Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Wczoraj, 15 września br. odwiedziliśmy sklepy znajdujące się w gminie Dolsk, w rejonie służbowym st. asp. Dariusza Dębskiego. Byliśmy m. in. w Małachowie, w Księginkach i w Mszczyczynie. Wszędzie sprzedawcy zapewniali nas, że nie sprzedają papierosów osobom niepełnoletnim, bacznie zwracają uwagę na to, kto chce kupić  wyroby tytoniowe i w razie jakichkolwiek wątpliwości co do wieku nabywcy proszą o dokument potwierdzający tożsamość. 

Sprzedawcom wręczaliśmy materiały prewencyjne i wspólnie ze swoim dzielnicowym naklejali oni w sklepach, w miejscach widocznych, informację o tym, że nie sprzedają wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

Już planujemy następne spotkania w ramach programu STOP 18. Docelowo chcielibyśmy spotkać się ze wszystkimi sprzedawcami wyrobów tytoniowych w naszym powiecie. 

stop18_1

stop18_2

stop18_3