Analizowali zagrożenia i planowali przedsięwzięcia - Prewencja - KPP Śrem

Analizowali zagrożenia i planowali przedsięwzięcia

jarosawki_014Dziś, 14 lipca w Jarosławkach nadkom. Piotr Leciejewski Komendant Powiatowy Policji w Śremie spotkał się z Tadeuszem Waczyńskim Starostą Śremskim oraz przedstawicielami Klubu Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie celem analizy zagrożeń i omówienia planowanych przedsięwzięć profilaktycznych, których głównym celem będzie edukacja różnych grup odbiorców w zakresie bezpiecznych zachowań. Podsumowano także działania wspólnie zorganizowane. 

W spotkaniu uczestniczyli także: podinsp. Paweł Wawrzyniak p. o. I Zastępcy Komendanta, kom. Ewa Kasińska rzecznik śremskiej Policji, Wojciech Majchrzak i Andrzej Lazar z Klubu Relax oraz Mariola Kołodziejczak Dyrektor Centrum Kultury w Książu Wlkp.

Śremska Policja od lat organizuje przedsięwzięcia profilaktyczne współpracując w tym zakresie m. in. ze Starostwem Powiatowym, Klubem Relax, Centrum Kultury w Książu i wieloma innymi podmiotami pozapolicyjnymi, które działają w powiecie śremskim na rzecz bezpieczeństwa. 

Punktem wyjścia w planowaniu działań edukacyjnych jest analiza zagrożeń. Na tej bazie staramy się zaplanować i zrealizować akcje prewencyjne, które kierujemy do różnych grup odbiorców. 

Poniżej zdjęcie uczestników spotkania przy banerze, który wykorzystywany będzie podczas wspólnych działań profilaktycznych.

jarosawki_012