Policjanci sprawdzają kolejne sygnały od internautów - Mapy zagrożeń - KPP Śrem

Mapy zagrożeń

Policjanci sprawdzają kolejne sygnały od internautów

W listopadzie 2016 roku, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęły 64 informacje od internautów. Aż 28 z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Policjanci potwierdzili też zgłoszenia dotyczące dzikiego wysypiska śmieci w Małachowie.

_kmzb_06.12.16Przypomnijmy, że od 20 września br. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Przez pierwszych 11 dni, czyli do końca września br., za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęło 49 informacji od internautów. Z tego najwięcej, bo 18 zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości.

W okresie od 1 do 31 października br. poprzez KMZB wpłynęło do nas 105 informacji.  Z tego najwięcej, bo 22 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Większość tych informacji nie została potwierdzona. Z kolei najwięcej zgłoszeń potwierdzonych przez policjantów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości.

W listopadzie 2016 roku otrzymaliśmy 64 wiadomości od internautów. Aż 28 z nich dotyczyło znowu przekraczania dozwolonej prędkości. W tej kategorii policjanci potwierdzili 23 zgłoszenia i większość z nich to przekraczanie dopuszczalnej prędkości w Trąbinku. Miejsce to zostało objęte policyjną kontrolą. Ponadto w listopadzie br. otrzymaliśmy 15 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania. Żadna z tych informacji nie została potwierdzona.

Wpłynęły też do nas 4 zgłoszenia dotyczące dzikich wysypisk śmieci. Dwie z tych informacji dotyczyły wysypiska w Pyszącej. Przypomnijmy, że w październiku br. policjanci weryfikując zgłoszenia nie stwierdzili, aby w Pyszącej istniało dzikie wysypisko śmieci. Przedsiębiorstwo funkcjonujące w tej miejscowości posiada zezwolenie Starosty Śremskiego na zbieranie odpadów, a kontrola z Urzędu Miejskiego w Śremie, która odbyła się na terenie tej firmy na początku października 2016r., nie stwierdziła nieprawidłowości. Obok informacji o wysypisku w Pyszącej dwa kolejne zgłoszenia, które wpłynęły do nas za pośrednictwem KMZB dotyczą dzikiego wysypiska śmieci w Małachowie. Policjanci weryfikując te informacje potwierdzili, że w tej miejscowości jest dzikie wysypisko śmieci. Zalegają tam odpady metalowe, budowlane i śmieci komunalne, które są również porozrzucane przy drodze gruntowej łączącej Małachowo z Dolskiem. W związku z takimi ustaleniami Komenda Powiatowa Policji w Śremie poinformuje o sprawie Urząd Miasta i Gminy w Dolsku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii celem podjęcia przez te podmioty czynności w ramach posiadanych kompetencji.

Cały czas zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie sygnały od internautów skrupulatnie sprawdzamy.

Jeszcze raz zwracamy uwagę na to, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy temu, aby zgłaszać potrzebę pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 i 112.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

ZAPRASZAMY - TUTAJ ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Patrz  także: http://www.srem.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2713&Itemid=70

http://www.srem.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2736&Itemid=70 

Poniżej tabela zawierająca dane z KMZB dot. powiatu śremskiego za okres 01-30.11.2016r., która zawiera informacje o zgłoszeniach potwierdzonych i niepotwierdzonych.

KATEGORIE

OGÓŁEM POTWIERDZONE NIEPOTWIERDZONE NOWE WERYFIKOWANE
Akty wandalizmu 2   2    
Bezdomność 0        
Dzikie kąpieliska 0        
Dzikie wysypiska śmieci 4   2 2    
Kłusownictwo 0        
Miejsca grupowania się małoletnich 0        
Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych 0        
Nielegalna wycinka drzew 0        
Nielegalne rajdy samochodowe 1    1    
Nieprawidłowe oznakowanie drogi 0      
Nieprawidłowe parkowanie 15   15  
Niestrzeżone przejście przez tory 0        
Niestrzeżony przejazd kolejowy 0        
Niewłaściwa infrastruktura drogowa 1   1    
Niszczenie zieleni 0        
Poruszanie się po terenach leśnych quadami 1    1    
Przekraczanie dozwolonej prędkości 28 23 5    
Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 6   6    
Utonięcia 0        
Używanie środków odurzających 0      
Wypalanie traw 0        
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych 2 1 1    
Znęcanie się nad zwierzętami 2   2    
Zła organizacja ruchu drogowego 1   1    
Żebractwo 1   1    
RAZEM 64 26 38 0 0

Autor: Ewa Kasińska