Komendant podsumował wyniki pracy śremskiej Policji za 2017 rok - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Komendant podsumował wyniki pracy śremskiej Policji za 2017 rok

Data publikacji 29.01.2018

Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak, w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera, władz samorządowych, Prokuratora Rejonowego, policjantów i pracowników naszej Komendy, przedstawił wyniki pracy śremskiej Policji za 2017 rok.

29 stycznia br., o godz. 09.00, w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie rozpoczęła się odprawa roczna, podczas której podsumowano wyniki pracy śremskiej Policji za 2017 rok. 

Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak rozpoczynając naradę powitał przybyłych gości, wśród których byli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Starosta Śremski Zenon Jahns, Prokurator Rejonowy w Śremie Renata Mikołajczak, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Burmistrz Książa Wlkp. Teofil Marciniak, Burmistrz Dolska Henryk Litka, Wójt Gminy Brodnica Marek Pakowski i Komendant Straży Miejskiej w Śremie Marian Goliński. W odprawie uczestniczyli także policjanci ze wszystkich komórek organizacyjnych śremskiej Komendy i pracownicy cywilni z naszej jednostki.

Następnie szef śremskiej Policji szczegółowo omówił wyniki pracy naszej jednostki za 2017 rok osiągnięte w kontekście, określonych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego, mierników do realizacji. W zakresie obszarów monitorowanych służby kryminalnej Komendant Jądrzak podkreślił wysokie wartości mienia, które kryminalni zabezpieczyli u podejrzanych, a także mienia odzyskanego przez policjantów, które wróciło do pokrzywdzonych. Mówił też o dużej skuteczności w zwalczaniu przestępczości narkotykowej i znacznym wzroście w 2017 roku ilości zabezpieczonych narkotyków w porównaniu do ilości zabezpieczonych środków psychoaktywnych w 2016 roku. Zwrócił także uwagę na większą w 2017 roku skuteczność w zwalczaniu przestępczości gospodarczej w porównaniu do wyników z tego obszaru osiągniętych w 2016 roku, a także na ograniczenie przestępczości wobec seniorów. W 2017 roku odnotowaliśmy mniej przestępstw niż w 2016 roku, w których pokrzywdzone byłyby osoby starsze. Prezentując wyniki pracy pionu prewencji Komendant zwrócił uwagę na to, że dzielnicowi w 2017 roku więcej czasu poświęcili na obchód rejonu służbowego niż w 2016 roku. Jest to związane ze zmianą koncepcji pracy tych policjantów, którzy mają być blisko mieszkańców i ich problemów. Mówił też o tym, że wskaźnik wykrywalności wykroczeń jest na bardzo dobrym poziomie. Szef śremskich stróżów prawa odniósł się także do działań profilaktycznych zorganizowanych w 2017 roku. Mówił o debatach społecznych i wskazał, że wśród najważniejszych kwestii omawianych na debacie ewaluacyjnej w grudniu ubiegłego roku był temat utworzenia Posterunku Policji w Książu Wlkp. dla gmin Książ Wlkp. i Dolsk. Omówił także, zorganizowane przez śremską Policję, inicjatywy z zakresu profilaktyki społecznej. W dalszej kolejności szczegółowo przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowych przywołując dane z lat 2014-2017. Dokonał też analizy, z której jednoznacznie wynika, że działania Policji związane z badaniami stanu trzeźwości kierujących pojazdami przynoszą wymierne efekty. Sporo uwagi Komendant Jądrzak poświęcił Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując na dużą potwierdzalność zagrożeń zgłaszanych przez internautów. Na 10 zgłoszeń 4 zagrożenia były w 2017 roku przez śremskich policjantów potwierdzone.

Szef śremskiej Policji swoje wystąpienie zakończył omówieniem założeń, które zaplanował jako priorytety w 2018 roku. Te najważniejsze zadania to: 1) realizacja celów MSWiA, priorytetów KGP na lata 2016-2018 oraz oczekiwań mieszkańców powiatu śremskiego w zakresie bezpieczeństwa, 2) poprawa bezpieczeństwa na drogach, 3) popularyzacja idei Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa-gruntowne sprawdzanie zgłoszeń, 4) bezpośredni kontakt z obywatelem-szczególna rola dzielnicowego w związku z realizacją programu „Dzielnicowy bliżej nas”, 5) poprawa warunków pracy policjantów i pracowników Policji poprzez standaryzację pomieszczeń w budynku Komendy, 6) doskonalenie kultury organizacyjnej, 7) utworzenie Posterunku Policji w Książu Wlkp. dla gmin Książ Wlkp. i Dolsk.

W dalszej części odprawy za współpracę śremskiej Policji dziękowali Starosta Śremski Zenon Jahns oraz Prokurator Rejonowy w Śremie Renata Mikołajczak. Starosta podkreślił, że ceni sobie współpracę z Komendantem Jądrzakiem oraz ze wszystkimi pracownikami Komendy i zadeklarował, że jeżeli zajdzie potrzeba, to będzie on wspierał śremską Policję.

Na zakończenie narady głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który podsumowując powiedział, że należą się wielkie podziękowania dla całej załogi Komendy Powiatowej Policji w Śremie za pracę w 2017 roku. Komendant Kuster podziękował także samorządowcom za wsparcie śremskiej jednostki.

/ Ewa Kasińska /