Wspólnie wyrażaliśmy sprzeciw wobec uzależnień, przemocy i ... - Inicjatywy prewencyjne - KPP Śrem

Inicjatywy prewencyjne

Wspólnie wyrażaliśmy sprzeciw wobec uzależnień, przemocy i ...

pat_24.06.2013rMimo upału przedsięwzięcie zaproponowane przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” pn. „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” bardzo się nam udało. Nie zawiedli uczniowie śremskich szkół, pedagodzy i goście. Naszą jednostkę podczas inicjatywy reprezentowali: mł. insp. Piotr Leciejewski Komendant Powiatowy Policji, nadkom. Ewa Kasińska rzecznik prasowy, st. asp. Krzysztof Tomaszewski i asp. Krzysztof Tabatt z zespołu ds. nieletnich oraz podinsp. Ireneusz Walczak.

W minione, sobotnie popołudnie, mimo upału, uczniowie śremskich szkół, pedagodzy i goście nas nie zawiedli. Wspólnie z nami włączyli się w ogólnopolski zryw pn. „Ogólnopolska Noc Profilaktyki”, który rozpoczął się o godz. 15.30 na Rynku w Śremie.

Najpierw zaprosiliśmy wszystkich zgromadzonych do przemarszu wokół rynku, który był  symbolicznym zamanifestowaniem sprzeciwu wobec przemocy, uzależnień i obojętności na drugiego człowieka. Uczniowie szli z transparentami, a także fragmentami kartonów, na których były głównie hasła zaproponowane przez społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Proponowaliśmy uczestnikom przemarszu też hasła do skandowania. Następnie przed uczestnikami projektu wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie, które zaprezentowały utwór „Pięknie żyć”.

Jeszcze przed godz. 16.00 została odczytana odezwa społeczności Profilaktyka a Ty, w której określono ideę zrywu Wolne Serca. Odezwę, którą prezentujemy poniżej podpisał insp. Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego.

„Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.
Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 22 czerwca 2013 roku punktualnie o godz. 16.00.

        Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

        Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.”

O godz. 16.00 na Rynku w Śremie zaprosiliśmy wszystkich zgromadzonych do społecznego zrywu „Wolne serca”. Przez 60 sekund wybijaliśmy wspólnie Rytm WOLNYCH SERC do utworu rockowego zespołu Pink Floyd z płyty „Ciemna strona księżyca”.

Jesteśmy dumni z tych, którzy byli z nami, bowiem nie wstydzili się i wspólnie z nami wybijali rytm wolnych serc.  

Dopełnieniem tego symbolicznego manifestu było wykonanie przez Julię Bartkowiak utworu „Dziwny jest ten świat”.

W trakcie, kiedy Julia śpiewała wydarzyło się coś, czego się nie spodziewaliśmy. Podszedł do nas mężczyzna, który poinformował, że chciałby powiedzieć kilka zdań do zgromadzonych osób. Mówił, że jest alkoholikiem i od 21 lat nie pije. Mężczyzna chciał podzielić się swoją sytuacją ze zgromadzonymi. Oczywiście przekazaliśmy Panu Wojtkowi mikrofon i powiedział on kilka ważnych zdań do zgromadzonych. Panie Wojtku dziękujemy!

Następnie przed uczestnikami projektu wystąpili uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie, Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie i Gimnazjum nr 1 w Śremie.

Około godz. 17.00 ruszyliśmy w kierunku auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie  na debatę pt. „O cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży”. Po debacie uczestnikom spotkania wręczyliśmy gadżety Urzędu Miejskiego w Śremie. Następnie po godz. 18.00 uczestnikom przedsięwzięcia zaproponowaliśmy przejście do Kinoteatru „Słonko”, gdzie była przygotowana wystawa prac plastycznych, które były wykonywane w ostatnim czasie w związku z organizowanymi przez śremską Policję przedsięwzięciami z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego. W Kinoteatrze odbyła się dla uczestników Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki emisja filmu „Skazany na bluesa”.

O godz. 20.00 w Śremie zakończyliśmy „Ogólnopolską Noc Profilaktyki”. Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia, choć przez chwilę, byli z nami :)

Z ramienia śremskiej Policji w przedsięwzięciu wzięli udział: mł. insp. Piotr Leciejewski Komendant Powiatowy Policji, nadkom. Ewa Kasińska rzecznik prasowy, st. asp. Krzysztof Tomaszewski i asp. Krzysztof Tabatt z zespołu ds. nieletnich oraz podinsp. Ireneusz Walczak.

W inicjatywie uczestniczyli także zaproszeni goście: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto i jednocześnie Wiceburmistrz Śremu Bartosz Żeleźny, Komendant Straży Miejskiej w Śremie Marian Goliński, Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie Barbara Jabłońska.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tego projektu ! :) :

-Burmistrzowi Śremu Adamowi Lewandowskiemu, który objął patronatem „Ogólnopolską Noc Profilaktyki”,

-Przewodniczącemu Rady Programu Bezpieczne Miasto Bartoszowi Żeleźnemu,

-Komendantowi Straży Miejskiej w Śremie Marianowi Golińskiemu,

-Wicestaroście Śremskiemu Danielowi Cicharskiemu,

-Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie Barbarze Jabłońskiej,

-Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie i Sylwi Hyżyk pedagogowi szkolnemu i koordynatorowi przedsięwzięcia z ramienia tej placówki,

-Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie i Jolancie Kujawa - Wełyczko pedagogowi szkolnemu i koordynatorowi przedsięwzięcia z ramienia „szóstki”,

-Gimnazjum nr 1 w Śremie i Barbarze Hejne oraz Alinie Niemier, które koordynowały projekt w tej szkole,

-Zespołowi Szkół Politechnicznych w Śremie i Dyrektor Wisławie Frydryszak oraz Elżbiecie Grzesiak wychowawczyni kl. II Technikum Turystycznego,

-Gimnazjum nr 2 w Śremie i Wicedyrektor Sabinie Marciniak,

-Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Śremie i Dyrektorowi Piotrowi Mulkowskiemu,

-Śremskiemu Ośrodkowi Kultury i Dyrektor Ewie Kaźmierczak oraz Adrianowi Bartnikowi,

-Klubowi Relax Spółdzielni Mieszkaniowej i Elżbiecie Kowalak,

-Darii Olech z „Tygodnia Ziemi Śremskiej” i Michałowi Jędrkowiakowi z „Tygodnika Śremskiego”. 

Poniżej zdjęcia z sobotniego wydarzenia, które wykonał Michał Ratajczyk. Serdecznie dziękujemy za dokumentację fotograficzną.

noc_24.06.2013r_16

noc_24.06.2013r_15

noc_24.06.2013r_20

noc_24.06.2013r_17

noc_24.06.2013r_1

noc_24.06.2013r_2

noc_24.06.2013r_21

noc_24.06.2013r_3

noc_24.06.2013r_18

noc_24.06.2013r_14

noc_24.06.2013r_4

noc_24.06.2013r_19

noc_24.06.2013r_5

noc_24.06.2013r_6

noc_24.06.2013r_10

noc_24.06.2013r_7

noc_24.06.2013r_9

noc_24.06.2013r_8

noc_24.06.2013r_11

noc_24.06.2013r

noc_24.06.2013r_22

noc_24.06.2013r_23

noc_24.06.2013r_24

noc_24.06.2013r_12

noc_24.06.2013r_13