Realizacje wniosków z debaty społecznej - Realizacje wniosków z debaty - KPP Śrem

Realizacje wniosków z debaty

Realizacje wniosków z debaty społecznej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZOBOWI¡ZAŃ WYNIKAJ¡CYCH Z DEBAT SPOŁECZNYCH
LP Rodzaj zobowiązania Stan realizacji na dzień 14 stycznia 2014 roku
1 Zwrócenie większej uwagi funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej na problem niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. (art. 77KW + Uchwała Rady Gminy Śrem tzw. prawo miejscowe) Zadaniowano na odprawach służbę zewnętrzną KPP w Śremie do realizacji postulatu tzw. „psiego problemu”. Przesłano pismo do Straży Miejskiej w Śremie w zakresie realizacji tych zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zgłoszony problem omawiano na posiedzeniach Rady Programu Bezpieczne Miasto działającej przy Urzędzie Miejskim w Śremie.
2 Zapewnienie bezpieczeństwa w parkach, tj.  Parku Odlewnika, Parku Powstańców Wlkp. i Parku Puchalskiego. Zwrócenie większej uwagi funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej na problem zachowań młodzieży o charakterze chuligańskim.  Zadaniowano służbę zewnętrzną KPP w Śremie do realizacji postulatu zapewnienia bezpieczeństwa w Parku Odlewnika, Parku Powstańców Wlkp. i Parku Puchalskiego. Przesłano pismo do Straży Miejskiej w Śremie w zakresie realizacji tych zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.Zgłoszony problem omawiano na posiedzeniach Rady Programu Bezpieczne Miasto działającej przy Urzędzie Miejskim w Śremie.
3 Reakcja Policji w stosunku do rowerzystów naruszających przepisy ruchu drogowego na przejściach dla pieszych stwarzających w ten sposób zagrożenie w ruchu drogowym. Zwrócenie większej uwagi funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej na problem. Właściwa reakcja i represja wobec osób popełniających ten typ wykroczenia, działania zapobiegawcze w tym zakresie.  Zadaniowano służbę zewnętrzną KPP w Śremie do realizacji postulatu dotyczącego rowerzystów naruszających przepisy ruchu drogowego na przejściach dla pieszych stwarzających w ten sposób zagrożenie w ruchu drogowym. Przesłano pismo do Straży Miejskiej w Śremie w zakresie realizacji tych zadań przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.Zgłoszony problem omawiano na posiedzeniach Rady Programu Bezpieczne Miasto działającej przy Urzędzie Miejskim w Śremie oraz na posiedzeniach Komisji ds. Organizacji Ruchu Drogowego działającej przy Starostwie Powiatowym w Śremie.