Oświadczenie w sprawie artykułu w „Tygodniu Ziemi Śremskiej” - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Oświadczenie w sprawie artykułu w „Tygodniu Ziemi Śremskiej”

Data publikacji 05.02.2021

W związku z artykułem prasowym autorstwa Pana Redaktora Michała Czubaka, który 4 lutego br. ukazał się w wydaniu nr 5 (1106) „Tygodnia Ziemi Śremskiej”, dotyczącym listu funkcjonariuszy śremskiej Policji informujemy, że wstępne czynności sprawdzające przeprowadzone w tej sprawie nie potwierdzają, aby wymienieni w liście policjanci złożyli na nim swoje podpisy.

W przytoczonym artykule prasowym zostały zamieszczone obszerne fragmenty listu rzekomego autorstwa policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Śremie. W liście tym znalazło się wiele informacji dotyczących Naczelnika Wydziału Kryminalnego, sugerujących szereg nieprawidłowości w zarządzaniu podległym mu wydziałem.

W tej sprawie na polecenie nadinsp. Piotra Mąki - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Wydział Kontroli KWP Poznań prowadzi postępowanie wyjaśniające. Już wstępne ustalenia wskazują, że co najmniej siedemnaście podpisów na tym liście nie zostało złożonych przez policjantów, których nazwiska widnieją w tym dokumencie. Ponadto część zarzutów była już wcześniej sprawdzana przez wydział kontroli i w najmniejszym stopniu one się nie potwierdziły.

W kontekście tych wstępnych ustaleń istnieje podejrzenie fałszerstwa, a intencje autora listu są niejasne. Może to wskazywać na to, że mogło dojść do próby zdyskredytowania oficera Policji, który kieruje bardzo ważnym wydziałem zajmującym się zwalczaniem przestępczości kryminalnej. Destabilizacja pracy takiej jednostki może wpłynąć na poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Niezależnie od powyższego oficerowie Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu zajmujący się tą sprawą rzetelnie wyjaśnią wszelkie okoliczności i fakty znajdujące się w opublikowanym liście. O poczynionych ustaleniach opinia publiczna zostanie poinformowana w stosownym czasie.

mł. insp.  Andrzej Borowiak

Rzecznik Prasowy KWP w Poznaniu