Organizujemy i wspieramy projekty edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

20160317_zspPrzedsięwzięcia, które dotyczą edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej są bardzo cenne. Uczestniczyliśmy w takiej inicjatywie, która odbyła się w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie.

Już małym dzieciom w przedszkolach mówimy o tym, jak ważne jest to, aby znały numery telefonów alarmowych i w razie potrzeby mogły samodzielnie wezwać pomoc.

Od ośmiu lat uczestniczymy w projekcie „Rowerem bezpiecznie”, w ramach którego dzieci z klas III śremskich szkół podstawowych m. in. dowiadują się jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach etapu powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który organizujemy od wielu lat, drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych m. in. wykonują zadania ratownicze podejmując czynności w symulowanej sytuacji.

Chętnie też włączamy się w inne projekty związane z edukacją w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 17 marca br. uczestniczyliśmy w takiej inicjatywie, która odbyła się w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie. Tam asp. szt. Krzysztof Tomaszewski m. in. zapoznał uczniów z treścią art. 162 kk oraz art. 93 kw.

Przypomnijmy, że Ustawa Kodeks karny stanowi:

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Przypomnijmy też uregulowanie wynikające z Ustawy Kodeks wykroczeń:

Art. 93. § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

zsp_marzec2016_1

zsp_marzec2016_2

zsp_marzec2016