Z dziećmi o bezpieczeństwie - Prewencja - KPP Śrem

Z dziećmi o bezpieczeństwie

_03.03.15_2

Ferie już za nami. Dla dzieci był to oczywiście czas wypoczynku. Część z nich korzystała z ofert przygotowanych na ten okres przez różne placówki. My staraliśmy się być właśnie tam, gdzie najmłodsi wypoczywali na zorganizowanych formach wypoczynku, aby rozmawiać z nimi o bezpieczeństwie.

We wtorek, 24 lutego, nadkom. Ewa Kasińska rzecznik śremskiej Policji odwiedziła grupę ponad 40 – stu dzieci, które wypoczywały w Klubie Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie w ramach półkolonii zorganizowanej właśnie przez klub wspólnie z Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja”.

Mimo tego, że grupa była liczna, to z dziećmi pracowało się bardzo dobrze. Praktycznie wszystkie zaangażowały się w rozmowę o swoim bezpieczeństwie. Podczas spotkania wykorzystano informacje zawarte w materiale filmowym dot. bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym. Ponadto część spotkania poświęcono również zjawisku przemocy.

Natomiast, w poniedziałek, 23 lutego, asp. szt. Tadeusz Dubrawski i sierż. Mateusz Snela dzielnicowi z gminy Dolsk, po raz drugi w czasie ferii, odwiedzili dzieci spędzające wolny czas w bibliotece w Dolsku.

Podczas tego spotkania mundurowi rozmawiali z najmłodszymi także o zawodzie policjanta, były wierszyki i piosenki dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. A na zakończenie dzielnicowi otrzymali od dzieci piękne laurki.

Poniżej zdjęcia wykonane podczas feryjnych spotkań z dziećmi. Fot. Elżbieta Kowalak Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej, biblioteka w Dolsku.

p2241860_03.03.15_2

11001765_03.03.15

p2241860_03.03.15

p2241849_03.03.2015

p2241860_03.03.15_4

p2241860_03.03.15_1

biblioteka_03.03.15r_1

biblioteka_03.03.15r_2

biblioteka_03.03.15r_3

biblioteka_03.03.15r