O posiedzeniu Rady w Komendzie Policji - Prewencja - KPP Śrem

O posiedzeniu Rady w Komendzie Policji

_rp_10.03.2014r W naszej Komendzie odbyło się posiedzenie Rady Programu Bezpieczne Miasto, która działa przy samorządzie gminy Śrem i wspiera projekty śremskiej Policji z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego. Podczas spotkania Komendant Zbigniew Rogala i Przewodniczący Rady Bartosz Żeleźny wręczyli symboliczne podziękowania partnerom projektów organizowanych na rzecz bezpieczeństwa.

Posiedzenia Rady Programu Bezpieczne Miasto odbywają się cyklicznie, kilka razy w roku, zazwyczaj w Urzędzie Miejskim w Śremie. Tym razem, w miniony czwartek, 6 marca, posiedzenie odbyło się w naszej Komendzie i uczestniczyli w nim nie tylko członkowie Rady, ale też  przedstawiciele różnych podmiotów pozapolicyjnych, którzy współorganizują projekty zaplanowane w harmonogramie pracy Rady Programu Bezpieczne Miasto.

Celem spotkania było szczegółowe omówienie przedsięwzięć Rady zaplanowanych do realizacji w 2014r., a także symboliczne podziękowanie partnerom projektów z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego za współpracę na rzecz bezpieczeństwa. Dlatego też mł. insp. Zbigniew Rogala Komendant Powiatowy Policji w Śremie i Bartosz Żeleźny Przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto wręczyli współorganizatorom przedsięwzięć profilaktycznych adresy okolicznościowe. Otrzymali je: Elżbieta Kowalak, Andrzej Lazar i Wojciech Majchrzak z Klubu Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, Alina Kaczmarek i Arleta Krysztofiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie, Jolanta Kujawa – Wełyczko ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie, Sylwia Hyżyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie, Tomasz Frąckowiak z Firmy Intermedia w Śremie, Roman Narożny ze Stacji Kontroli Pojazdów Narożny – Duszyński w Śremie oraz przedstawiciele lokalnych mediów, którzy obejmują patronatami medialnymi projekty Rady, czyli Jan Zalewski redaktor naczelny Tygodnia Ziemi Śremskiej i Tomasz Żak oraz Patryk Kubski z Lokalnej Telewizja Tele Relax.

Ponadto Komendant Rogala, wręczając adresy okolicznościowe, symbolicznie podziękował też za współpracę ze śremską Policją następującym członkom Rady Programu Bezpieczne Miasto: Przewodniczącemu Bartoszowi Żeleźnemu, Prokuratorowi Rejonowemu w Śremie Jarosławowi Żakowi, Komendantowi Straży Miejskiej w Śremie Marianowi Golińskiemu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Śremie młodszemu brygadierowi Sławomirowi Drozd, Wiceprezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Markowi Mansfeld i Naczelnikowi Pionu Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie Barbarze Jabłońskiej.

Obok szefa śremskiej Policji naszą jednostkę na posiedzeniu Rady reprezentowali również: podinsp. Konrad Bartłomiejczak I Zastępca Komendanta,  nadkom. Robert Radajewski, st. asp. Piotr Nowacki, sierż. szt. Michał Kasprzak i nadkom. Ewa Kasińska.

W sumie większość czasu podczas posiedzenia poświęciliśmy na szczegółowe omówienie projektów z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki ruchu drogowego, które są zaplanowane w harmonogramie pracy Rady Programu na 2014r.

Poniżej zdjęcia wykonane podczas posiedzenia. Fot. Elżbieta Kowalak Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Ponadto, dla zainteresowanych, jako uzupełnienie naszej informacji, proponujemy materiał dot. posiedzenia, który ukazał się w lokalnej telewizji Tele Relax: http://tvrelax.pl/informacje/kategoria/wiadomosci/5919-dzialaja-na-rzecz-bezpieczenstwa.html

dsc08026_rp_10.03.2014r_10

dsc08026_rp_10.03.2014r_11

dsc08026_rp_10.03.2014r_12

dsc08026_rp_10.03.2014r_1

dsc08026_rp_10.03.2014r_9

dsc08026_rp_10.03.2014r_13

dsc08026_rp_10.03.2014r

dsc08026_rp_10.03.2014r_2

dsc08026_rp_10.03.2014r_3

dsc08026_rp_10.03.2014r_4

dsc08026_rp_10.03.2014r_5

dsc08026_rp_10.03.2014r_6

dsc08026_rp_10.03.2014r_7

dsc08026_rp_10.03.2014r_8