Odwiedziliśmy kolejną placówkę oświatową - Prewencja - KPP Śrem

Odwiedziliśmy kolejną placówkę oświatową

dsc02752_28.11.13r

 

Gościliśmy w Zespole Szkół Specjalnych w Śremie, gdzie przeprowadziliśmy spotkania prewencyjne z całą społecznością szkolną.

To placówka wyjątkowa. Odwiedzamy ją bardzo chętnie i jesteśmy życzliwie przyjmowani. Tym razem edukacyjne spotkania z uczniami przeprowadzili: nadkom. Ewa Kasińska i nowy dzielnicowy st. sierż. Michał Nowacki.

Z młodszymi dziećmi rozmawialiśmy o zawodzie policjanta i specyfice służby. Najmłodsi byli bardzo zainteresowani naszą pracą, szerokim zakresem obowiązków oraz sposobem ich wykonywania. Zwróciliśmy uwagę uczniów na wybrane elementy wyposażenia funkcjonariusza do służby. Dzieci chciały obejrzeć tarczę do zatrzymywania pojazdów, specyficzną latarkę, założyć kamizelkę odblaskową dzielnicowego i jego czapkę. Z zaciekawieniem słuchały, kiedy mówiliśmy o tym, o czym raczej powszechnie się nie mówi. Natomiast my właśnie w tym kontekście rozmawiamy z dziećmi o naszych środkach przymusu bezpośredniego, a mianowicie zwracamy uwagę na to, że niektóre środki wykorzystywane mogą być do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. I właśnie wyłącznie w tym kontekście prezentowaliśmy pałkę wielofunkcyjną typu tonfa, za pomocą której możemy np. przenieść poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Dodatkową atrakcją dla uczniów była możliwość obejrzenia policyjnego, oznakowanego radiowozu.

Ze starszymi uczniami rozmawialiśmy o przemocy, cyberprzemocy, właściwych zachowaniach w szkole, w domu, podczas spotkań z rówieśnikami. Mówiliśmy o odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Spotkania w Zespole Szkół Specjalnych zakończyliśmy ogłaszając konkursy prewencyjne, które uroczyście podsumujemy w najbliższy wtorek, 3 grudnia.

Po spotkaniach z nami na stronie internetowej szkoły ukazała się informacja, którą polecamy zainteresowanym: http://zss-srem.pl/bez-kategorii/spotkanie-z-policja#more-1324

Poniżej wybrane zdjęcia z wizyty w szkole. Fot. ZSS w Śremie.

dsc02752_28.11.2013_1

dsc02752_28.11.2013_2

dsc02752_28.11.2013_3

dsc02752_28.11.2013