Poszukiwany PRAWDZIWY MÊŻCZYZNA - Prewencja - KPP Śrem

Poszukiwany PRAWDZIWY MÊŻCZYZNA

Z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu otrzymaliśmy informację o III edycji ogólnopolskiego konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Jak podają organizatorzy: „przedmiotem konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet oraz został zgłoszony do wyróżnienia".

Konkurs organizują Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. W tym miejscu warto dodać, że pomysłodawcami „Wyróżnienia Białej Wstążki” są policjanci Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak.

Jak podają organizatorzy: „zgłoszenia mogą przesyłać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.”

Nagradzani będą mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych, pracownicy służb mundurowych oraz mężczyźni, którzy prywatnie angażują się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada br. na adres Fundacji Centrum Praw Kobiet: 00-679 Warszawa ul. Wilcza 60/19, faxem: 22 6222517 lub elektronicznie na adres : bialawstazka@cpk.org.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej:   www.bialawstazka.org