"Pozory mylą, dowód nie" - IV edycja - Prewencja - KPP Śrem

"Pozory mylą, dowód nie" - IV edycja

dsc08478_kampania_24.08.2012rTrwa czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pn. „Pozory mylą, dowód nie”, nad którą patronat honorowy objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Śremska Policja także w tym roku aktywnie włącza się w realizację tego przedsięwzięcia.

To już IV edycja ogólnopolskiej inicjatywy, którą podobnie, jak w latach ubiegłych, organizuje Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Związek  Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. W ramach kampanii działa infolinia 0801 066 366 oraz strona internetowa www.pozorymyla.pl

Główny celem przedsięwzięcia jest „ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych”.

Przypomnijmy, że śremska Policja już w latach minionych realizowała założenia poprzednich edycji kampanii i prowadziła działania edukacyjne w szerokim zakresie. Informacje archiwalne na ten temat, sporządzone przez rzecznika oraz policjanta zastępującego rzecznika, cały czas znajdują się na naszej stronie internetowej. Patrz np.:

http://www.srem.policja.gov.pl//index.phpoption=com_content&task=view&id=411&Itemid=19

http://www.srem.policja.gov.pl//index.phpoption=com_content&task=view&id=477&Itemid=19 

http://www.srem.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=705&Itemid=4

Także w tym roku aktywnie włączamy się w kampanię.

Informacje o tegorocznej edycji kampanii można znaleźć także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: http://www.policja.pl/portal/pol/716/79478/Pozory_myla_dowod_nie_2012.html?search=440781624

Na zdjęciu poniżej materiały, które otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w związku z czwartą edycją kampanii pn. "Pozory mylą, dowód nie".

dsc08478_24.08.2012