Telefon Interwencyjny dot. narkotyków - Prewencja - KPP Śrem

Telefon Interwencyjny dot. narkotyków

1_narko_13.06.2012r +48 801 199 990 – to numer Telefonu Interwencyjnego, pod którym można uzyskać informacje na temat przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, konsekwencji używania środków psychoaktywnych w Polsce, udzielania pomocy w przypadku użycia narkotyków. Infolinia czynna jest w czasie trwania Mistrzostw w godz. 16.00 – 22.00, a specjaliści udzielają informacji w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Mając na uwadze realizację zadań w zakresie zapobiegania narkomanii Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uzyskało zgodę Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii na rozpropagowanie ulotki opracowanej przez KBPN w związku z Turniejem UEFA EURO 2012 /przedstawiamy poniżej/.

 

Istotną informacją dla kibiców zawartą w ulotce może być numer +48 801 199 990 - to numer Telefonu Interwencyjnego, pod którym można uzyskać informacje na temat przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, konsekwencji używania środków psychoaktywnych w Polsce, udzielania pomocy w przypadku użycia narkotyków. Infolinia czynna jest w czasie trwania Mistrzostw w godz. 16.00 – 22.00, a specjaliści udzielają informacji w językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Poniżej zdjęcia ulotki.

1_narkomania_13.06.2012

2_narkomania_13.06.2012