O cyberprzemocy z rodzicami i uczniami - Prewencja - KPP Śrem

O cyberprzemocy z rodzicami i uczniami

img_1905_19.03.2013rGościliśmy w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie, gdzie przeprowadziliśmy spotkania dotyczące przestępczości dokonywanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych. Przede wszystkim, w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych, omawialiśmy zachowania związane z cyberprzemocą.

W ubiegłym tygodniu, w związku z zaproszeniem ze strony dyrekcji szkoły, do Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie udali się: nadkom. Ewa Kasińska i asp. Krzysztof Tabatt.

W placówce przeprowadziliśmy dwa spotkania prewencyjne. Jedno z rodzicami uczniów, a drugie z młodzieżą. Oba spotkania dotyczyły przestępczości dokonywanej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych. Przede wszystkim, w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych, omawialiśmy zachowania związane z cyberprzemocą.

To już kolejne w tym roku profilaktyczne spotkania z rodzicami i uczniami, które wpisują się także w realizację przez nas rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Fot. Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie.

img_1905_cyberprzemoc_19.03.2013r