Policjant, który mi pomógł - Prewencja - KPP Śrem

Policjant, który mi pomógł

1-57290_m21_sremTrwa czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu pt. "Policjant, który mi pomógł". Jego celem jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Wielu śremskich policjantów również pomaga ofiarom przemocy domowej. Możecie Państwo zgłosić funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Śremie jako kandydata do tytułu.

Konkurs, który odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji, organizuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". W tym roku zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja 2011 roku.

Jak podają organizatorzy celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy
    w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Wielu śremskich policjantów również pomaga ofiarom przemocy domowej. Jeżeli uważacie Państwo, że któryś z nich w szczególny sposób działa na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej możecie zgłosić go jako kandydata do tytułu. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza, który znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.niebieskalinia.pl/konkurs/