Spotykaliśmy się z dziećmi w ramach akcji Bezpieczne Zimowisko - Prewencja - KPP Śrem

Spotykaliśmy się z dziećmi w ramach akcji Bezpieczne Zimowisko

p1290486_zimowisko_ckFerie dobiegają końca. Dla nas był to czas intensywnych działań prowadzonych w związku z akcją Bezpieczne Zimowisko 2011. W ramach tego przedsięwzięcia m.in. spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą na zorganizowanych formach wypoczynku. Jedno z takich spotkań odbyło się w Książ Wlkp.

Policjanci – dzielnicowi mł. asp. Robert Obarski oraz st. post. Dariusz Muślewski o różnych aspektach związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży rozmawiali z uczestnikami „Kosmicznych Ferii 2011”, które odbywały się w Centrum Kultury w Książu Wlkp. /poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania /.

Przypomnijmy, że w ramach akcji Bezpieczne Zimowisko 2011 przeprowadzaliśmy też kontrole przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szczególnie pod kątem sprzedaży i podawania alkoholu osobom małoletnim. Prowadziliśmy kontrole miejsc skupiania się nieletnich, aby zapobiegać ich wszelkim negatywnym zachowaniom. Kontrolowaliśmy autokary przewożące dzieci i młodzież na zorganizowane formy wypoczynku.

Tak więc celem wszelkich naszych działań podejmowanych w związku z przedmiotową akcją było zminimalizowanie zagrożeń oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, które mogą negatywnie oddziaływać na dzieci i młodzież oraz zapewnienie im bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Fot. Centrum Kultury w Książu Wlkp.

p1290474_zimowisko2011

p1290475_zimowisko2011

p1290483_zimowisko2011

p1290486_zimowisko2011

p1290503_zimowisko2011