Przegląd zabezpieczeń - Prewencja - KPP Śrem

Przegląd zabezpieczeń

kontrola_obiektwUczestniczyliśmy w II etapie przeglądu zabezpieczeń zabytkowych kościołów, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej. Byliśmy w Iłówcu, Wieszczyczynie i Dalewie.

Wielkopolski Konserwator Zabytków przy udziale Policji i Straży Pożarnej przygotował II etap przeglądu zabezpieczeń zabytkowych kościołów, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej. Przewidziano przegląd 94 zabytkowych obiektów sakralnych na terenie województwa wielkopolskiego, w tym trzech kościołów znajdujących się na terenie powiatu śremskiego.

Chodziło o kompleksowy przegląd tych obiektów, w tym także pod kątem ich właściwego zabezpieczenia przeciw włamaniom i kradzieżom. Śremską Policję podczas przeglądu kościołów parafialnych w Iłówcu, Wieszczyczynie i Dalewie reprezentował asp. szt. Błażej Malinski z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii.

Fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie

kontrola_b