Aby wakacje były bezpieczne - Prewencja - KPP Śrem

Aby wakacje były bezpieczne

wakacje_2010Aby podnieść  poziom bezpieczeństwa w okresie letnim, szczególnie w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym – na obszarach przywodnych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych prowadzimy działania  prewencyjne pn. "Zabezpieczenie Sezonu Letniego 2010r."

W ramach tych działań, w najbliższy poniedziałek, 28 czerwca, organizujemy konferencję, dla instytucji i służb z terenu powiatu śremskiego, poświęconą bezpieczeństwu podczas tegorocznego sezonu wypoczynkowo - turystycznego.

W związku z działaniami przez cały lipiec w Ośrodku Wypoczynkowym w Jarosławkach służbę będzie pełniło dodatkowo dwóch policjantów z Oddziału Prewencji  Policji z Poznania przydzielonych jako tzw. siły wsparcia służby patrolowej ze względu na atrakcyjność turystyczną tego miejsca.

Prowadząc działania planujemy m. in.: aktywny udział w inicjatywach, organizowanych na terenie powiatu śremskiego, mających na celu zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, chcemy organizować spotkania z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą na obozach i koloniach, podczas których będziemy promowali bezpieczne zachowania w różnych sytuacjach. Będziemy kontynuowali działania mające na celu badanie stanu trzeźwości kierujących pojazdami oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdów /szczególnie autobusów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku/. Już kontrolujemy miejsca gromadzenia się nieletnich, kontrolujemy miejsca potencjalnej dystrybucji narkotyków, miejsca sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem prowadzenia jej zgodnie z wymaganiami ustawowymi, kontrolujemy też plaże i kąpieliska /z uwzględnieniem tzw. „dzikich plaż” i „dzikich kąpielisk”/.