Nasze kolejne spotkania z młodzieżą - Prewencja - KPP Śrem

Nasze kolejne spotkania z młodzieżą

spotkania_padziernik2009rRozpoczęliśmy kolejną edycję spotkań profilaktycznych z uczniami klas pierwszych szkół gimnazjalnych. Od kilku już lat, w ramach realizacji policyjnych i rządowych programów prewencyjnych, spotykamy się właśnie z 13 - latkami i rozmawiamy z nimi o uregulowaniach prawnych wynikających z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Naszym celem jest głównie uświadomienie młodzieży w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne popełniane przez nieletnich oraz postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnich.