STOP 18 w Książu Wlkp. - Prewencja - KPP Śrem

STOP 18 w Książu Wlkp.

stop18_ksiwlkp_Kontynuujemy działania prowadzone w ramach ogólnopolskiego Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18.

Tym razem odwiedzaliśmy sklepy w Książu Wlkp. znajdujące się w rejonie służbowym asp. Adama Kaźmierczaka z miejscowego Rewiru Dzielnicowych.

 

 W Książu Wlkp. byliśmy w  miejscach, w których sprzedawane są wyroby tytoniowe i przypominaliśmy sprzedawcom o uregulowaniach zawartych w Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, m. in. o zakazie sprzedaży papierosów osobom do lat 18 oraz o prawie sprzedawców do żądania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość nabywcy. Sprzedawcy zapewniali nas, że nie sprzedają papierosów osobom niepełnoletnim, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wieku nabywcy proszą go o dokument potwierdzający tożsamość.

stop18_ksiwlkp_1

stop18_ksiwlkp_2