Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Prewencja - KPP Śrem

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

ke_2 Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Śremie, jak co roku, włączą się w ogólnopolską akcję "TYDZIEŃ  POMOCY  OFIAROM  PRZESTÊPSTW".

Przypominamy, że zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Kampania ma charakter głównie edukacyjny - chodzi o uświadomienie osobom pokrzywdzonym jakie w obowiązującym porządku prawnym posiadają uprawnienia, a także przekonanie ich, iż nie są sami w trudnej sytuacji.

Od 23 do 27 lutego 2009r. w godz. 7.30 - 15.30 w śremskiej jednostce Policji dyżurował będzie policjant udzielający porad z zakresu procedury prawnej, w szczególności pod kątem pomocy ofiarom przestępstw. Z tych porad będzie można skorzystać także telefonicznie / tel. 0-61 28-29-997/ w związku z funkcjonowaniem Policyjnego Telefonu Zaufania. W Punkcie Recepcyjnym śremskiej jednostki będzie można skorzystać z przewodników zawierających porady prawne, wzory pism procesowych.