O bezpieczeństwie rozmawialiśmy z dziećmi - Prewencja - KPP Śrem

O bezpieczeństwie rozmawialiśmy z dziećmi

kolej-mae_002Dziś, 21 stycznia spotkaliśmy się z dziećmi z klasy I b Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie. Podczas spotkania wszyscy uczniowie otrzymali od policjanta książeczki dot. bezpieczeństwa dzieci, które korzystają z publicznego transportu kolejowego. Uczniom przekazaliśmy także plany lekcji z poradami sierż. Pyrka oraz rozmawialiśmy z nimi o nowej stronie internetowej www.pyrek.pl.

W ramach współpracy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ze Spółką PKP Przewozy Regionalne opracowane zostały książeczki - kolorowanki zawierające zasady bezpieczeństwa dla dzieci korzystających z publicznego transportu kolejowego. Dzieci ze Śremu rzadziej jeżdżą koleją, ale zbliża się okres ferii zimowych i dzieci wyjeżdżając korzystały będą z różnych środków transportu. Ponadto jak się okazało zawarte w publikacji treści można wykorzystać w różnych sytuacjach. Podobne zasady dot. właściwego zachowania będą obowiązywały np. w każdej kolejce po bilet do kasy, bez względu na to czy będzie to kolejka  po bilet na pociąg, czy też po bilet na autobus. Tak więc w książeczce znalazły się zasady bezpiecznego zachowania, które dot. nie tylko właściwych zachowań związanych z transportem kolejowym, ale można je wykorzystać w bardzo różnych sytuacjach. Dzieci podczas rozmowy z policjantem i wychowawcą klasy nawiązywały do przywoływanych w publikacji treści i zadawały pytania, mówiły też o sytuacjach podobnych, w których znaleźli się członkowie ich rodzin. W nagrodę za aktywność wszystkie dzieci otrzymały plany lekcji z poradami sierż. Pyrka i klasie przekazano też policyjny kalendarz. Na zakończenie policjant zachęcał dzieci do odwiedzania nowej strony internetowej www.pyrek.pl.

kolej_002