Nowy sprzęt i nowa strona internetowa - Prewencja - KPP Śrem

Nowy sprzęt i nowa strona internetowa

16.12.2008r.pyrek_010Komendant Powiatowy Policji w Śremie nadkom. Piotr Leciejewski uczestniczył wczoraj, 17 grudnia, w uroczystym wręczeniu sprzętu komputerowego policjantom z komend miejskich i powiatowych województwa wielkopolskiego. Przy tej okazji odbyło się też uroczyste otwarcie strony internetowej www.pyrek.pl.

Uroczystość odbyła się w Sali Niebieskiej Międzynarodowych Targów Poznańskich. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak przekazał sprzęt komputerowy Wielkopolskiemu Komendantowi Policji w Poznaniu insp. Wojciechowi Olbrysiowi. Zakup sprzętu wynika z zawartego przez Marszałka i Komendanta Wojewódzkiego Porozumienia w sprawie współpracy w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2006-2009. W dalszej części spotkania dokonano uroczystego otwarcia strony internetowej www.pyrek.pl. Pyrek.pl to policyjny serwis edukacyjny i najnowsze narzędzie do realizacji policyjnego programu prewencyjnego pt. "Z Pyrkiem bezpieczniej". Na uroczystość obok Komendantów i policjantów z komend województwa wielkopolskiego zaproszone też zostały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, które jako pierwsze dołączyły do przyjaciół sierż. Pyrka na stronie. Spotkanie zakończyło się wręczeniem, przekazanego wcześniej, sprzętu policjantom województwa wielkopolskiego.

16.12.2008r.pyrek_009

16.12.2008r.pyrek_011

16.12.2008r._pyrek019

 16.12.2008r.pyrek_014

Sprzęt komputerowy, który trafił wczoraj do policjantów województwa wielkopolskiego. W jednej z tych walizek jest także laptop dla śremskich policjantów.