Nie bój się udzielać pierwszej pomocy - Prewencja - KPP Śrem

Nie bój się udzielać pierwszej pomocy

img_pomoc

Z policyjnych obserwacji wynika, że świadkowie zdarzeń drogowych przed przyjazdem służb ratunkowych w ramach udzielania pierwszej pomocy ograniczają się zazwyczaj do wezwania pomocy. Najczęściej sami boją się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, a o życiu człowieka mogą decydować minuty, a nawet sekundy. Dlatego Komenda Powiatowa Policji w Śremie już nie po raz pierwszy zorganizowała przedsięwzięcie prewencyjne związane ze szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 26 listopada br. w sali konferencyjnej śremskiej jednostki odbyła się akcja pn. „Nie bój się udzielać pierwszej pomocy”.

Celem tej akcji zorganizowanej przez policjantów było propagowanie idei, a także przede wszystkim praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom pokrzywdzonym, m. in. w zdarzeniach drogowych. Do pomocy w zorganizowaniu przedsięwzięcia zaproszeni zostali: podinsp. Alina Zywert – wykładowca Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu oraz Prezes Zarządu Poznańskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego w Poznaniu – Marek Basaj. Adresatami akcji byli harcerze z Komendy Hufca ZHP w Śremie.

Spotkanie otworzył nadkom. Piotr Leciejewski Komendant Powiatowy Policji w Śremie, który przywitał zebranych i poinformował o temacie inicjatywy podkreślając potrzebę organizowania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Następnie głos zabrał asp. szt. Zbigniew Broniarz Kierownik Referatu Ruchu Drogowego, który przedstawił praktyczne spostrzeżenia policjantów ze zdarzeń drogowych z uwzględnieniem kwestii podejścia uczestników ruchu drogowego do udzielania pierwszej pomocy. Po części wstępnej podinsp. Alina Zywert przeszła do praktycznych pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w/g najnowszych standardów europejskich. W trakcie omawiania przez policjantkę poszczególnych przypadków harcerze chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach demonstrując posiadane i dopiero co nabyte z tego zakresu umiejętności. W sumie przeszkolonych zostało 23 harcerzy ze śremskiego hufca. Dopełnieniem wystąpienia podinsp. Aliny Zywert była prezentacja maseczki ratowniczej, specjalistycznego koca i kołnierza przez Marka Basaja, który jednocześnie przekazał na ręce Komendanta Leciejewskiego 40 „Pyrków” maskotek wielkopolskiej Policji. Śremscy policjanci wręczać je będą m. in. dzieciom pokrzywdzonym w zdarzeniach drogowych. Na zakończenie spotkania harcerze otrzymali od policjantów elementy odblaskowe oraz maseczki ratownicze. Gromkimi brawami podziękowano policyjnemu ekspertowi z zakresu udzielania pierwszej pomocy podinsp. Alinie Zywert. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników i kolejne jego edycje będą kontynuowane.

img_pomoc0011

img_pomoc0013

img_pomoc0018

img_pomoc0028

img_pomoc0029

img_pomoc0037

img_pomoc0047

img_pomoc0051

img_pomoc0054

img_pomoc0061

img_pomoc0071

img_pomoc0074

 

img_pomoc0082

img_pomoc0091

img_pomoc0093

img_pomoc0094

img_pomoc0101

img_pomoc0105

  img_pomoc0111

img_pomoc0115
Fot. /20x/ Ewa Kasińska

zbiorowe
Fot. /1x/ Jan Zalewski