Elementarze o bezpieczeństwie dla dzieci - Prewencja - KPP Śrem

Elementarze o bezpieczeństwie dla dzieci

04.11.2008r_008W związku z realizacją policyjnego programu prewencyjnego pt.  "Z Pyrkiem bezpieczniej" odwiedziliśmy dziś, 21 listopada dzieci w Szkołach Podstawowych w Chrząstowie, Konarzycach, Książu Wlkp. i Mchach.

Podczas spotkań uczniowie klas II i III otrzymali od nas elementarze, z których będą korzystać realizując i omawiając różne tematy dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa dziecka. W szkołach zostawiliśmy także tablice poglądowe dot. tematu zalecanego wyposażenia rowerów.

04.11.2008r_010

04.11.2008r_011

04.11.2008r_012

04.11.2008r_013

04.11.2008r_009