Policjanci sprawdzali kolejne 102 zgłoszenia - Mapy zagrożeń - KPP Śrem

Mapy zagrożeń

Policjanci sprawdzali kolejne 102 zgłoszenia

W lutym 2017 roku, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęły 102 informacje od internautów. 34 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania, a 32 przekraczania dozwolonej prędkości. Wszystkie sygnały od mieszkańców są przez policjantów skrupulatnie sprawdzane.

Przypomnijmy, że od 20 września 2016r. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Do końca 2016 roku, poprzez KMZB, Komenda Powiatowa Policji w Śremie otrzymała w sumie 282 zgłoszenia. I tak: przez pierwszych 11 dni, czyli do końca września 2016 roku wpłynęło 49 informacji, w październiku 105, w listopadzie 64 i tyle samo było w grudniu.  W styczniu 2017 roku do Komendy Policji w Śremie wpłynęło 60 informacji od internautów.

W lutym br. otrzymaliśmy 102 zgłoszenia od mieszkańców. Najwięcej, bo 34 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. 13 z tych zgłoszeń policjanci potwierdzili i większość z nich dotyczyła nieprawidłowego parkowania w Śremie na ul. Tylnej. Miejsce to zostało objęte policyjną kontrolą. Zwróciliśmy się również do Straży Miejskiej o podjęcie w tym miejscu czynności w ramach posiadanych kompetencji.

Ponadto w lutym br. otrzymaliśmy też 32 zgłoszenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości, z tego potwierdziliśmy 19 informacji i wskazane miejsca zostały przez nas objęte policyjną kontrolą.

Internauci zgłosili nam również o nieprawidłowościach związanych z infrastrukturą drogową w Dolsku i Dobczynie. Policjanci drogówki potwierdzili te zgłoszenia i powiadomili o tym właściwych zarządców dróg.

Cały czas zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie sygnały od internautów skrupulatnie sprawdzamy.

Jeszcze raz zwracamy uwagę na to, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy temu, aby zgłaszać potrzebę pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 i 112.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl 

Poniżej podajemy link, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dot. KMZB:

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Poniżej dane z KMZB dot. powiatu śremskiego za okres 01-28.02.2017r.

 

KATEGORIE

OGóŁEM

POTWIERDZONE

NIEPOTWIERDZONE

NOWE

WERYFIKOWANE

Akty wandalizmu

1

 

1

 

 

Bezdomność

 

 

 

 

 

Dzikie kąpieliska

 

 

 

 

 

Dzikie wysypiska śmieci

2

 

2

 

 

Kłusownictwo

2

 

2

 

 

Miejsca grupowania się małoletnich

1

 

 

 

1

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych

 

 

 

 

 

Nielegalna wycinka drzew

 

 

 

 

 

Nielegalne rajdy samochodowe

 

 

 

 

 

Nieprawidłowe oznakowanie drogi

 1

 

1

 

 

Nieprawidłowe parkowanie

34

13

19

 

2

Niestrzeżone przejście przez tory

 

 

 

 

 

Niestrzeżony przejazd kolejowy

 

 

 

 

 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa

 4

  3

 1

 

 

Niszczenie zieleni

 

 

 

 

 

Poruszanie się po terenach leśnych quadami

 

 

 

 

 

Przekraczanie dozwolonej prędkości

 32

19

11

 

2

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

 14

 3

10

 

1

Utonięcia

 

 

 

 

 

Używanie środków odurzających

 

 

 

 

 

Wypalanie traw

 

 

 

 

 

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych

 

 

 

 

 

Znęcanie się nad zwierzętami

 1

 

 1

 

 

Zła organizacja ruchu drogowego

 5

 

 3

 

2

Żebractwo

 5

  1

 2

 

2

RAZEM

102

39

53

 

10

 

/ Ewa Kasińska /