Policjanci sprawdzają sygnały od mieszkańców - Mapy zagrożeń - KPP Śrem

Mapy zagrożeń

Policjanci sprawdzają sygnały od mieszkańców

W styczniu 2017 roku, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęło 60 informacji od internautów. 24 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania, a 23 przekraczania dozwolonej prędkości. Wszystkie sygnały od mieszkańców są przez policjantów skrupulatnie sprawdzane.

Przypomnijmy, że od 20 września br. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Do końca 2016 roku, poprzez KMZB, Komenda Powiatowa Policji w Śremie otrzymała w sumie 282 zgłoszenia. I tak: przez pierwszych 11 dni, czyli do końca września 2016 roku wpłynęło 49 informacji, w październiku 105, w listopadzie 64 i tyle samo było w grudniu.  

W styczniu 2017 roku, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Policji w Śremie wpłynęło 60 informacji od internautów. Najwięcej, bo 24 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. 15 z tych zgłoszeń policjanci potwierdzili i większość z nich dotyczyła nieprawidłowego parkowania w Śremie na ul. Kościuszki. Po zapoznaniu się z tą sprawą  wystąpiliśmy do zarządcy drogi z prośbą o analizę problemu.

Ponadto w styczniu br. otrzymaliśmy też 23 zgłoszenia dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości, z tego potwierdziliśmy 14 informacji i wskazane miejsca zostały przez nas objęte policyjną kontrolą.

Cały czas zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie sygnały od internautów skrupulatnie sprawdzamy.

Jeszcze raz zwracamy uwagę na to, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy temu, aby zgłaszać potrzebę pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 i 112.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl 

Poniżej podajemy link, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dot. KMZB:

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Poniżej dane z KMZB dot. powiatu śremskiego za okres 01-31.01.2017r.

 

KATEGORIE

OGóŁEM

POTWIERDZONE

NIEPOTWIERDZONE

NOWE

WERYFIKOWANE

Akty wandalizmu

 1

 

1

 

 

Bezdomność

 2

 

2

 

 

Dzikie kąpieliska

 

 

 

 

 

Dzikie wysypiska śmieci

 

 

 

 

 

Kłusownictwo

 2

 

 1

 

  1

Miejsca grupowania się małoletnich

 

 

 

 

 

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych

 

 

 

 

 

Nielegalna wycinka drzew

 

 

 

 

 

Nielegalne rajdy samochodowe

 1

 

1

 

 

Nieprawidłowe oznakowanie drogi

 1

 

1

 

 

Nieprawidłowe parkowanie

24

15

 8

 

 1

Niestrzeżone przejście przez tory

 

 

 

 

 

Niestrzeżony przejazd kolejowy

 

 

 

 

 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa

 1

 

 1

 

 

Niszczenie zieleni

 

 

 

 

 

Poruszanie się po terenach leśnych quadami

 

 

 

 

 

Przekraczanie dozwolonej prędkości

 23

14

 9

 

 

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

 2

 

 2

 

 

Utonięcia

 

 

 

 

 

Używanie środków odurzających

 

 

 

 

 

Wypalanie traw

 

 

 

 

 

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych

 1

 

 1

 

 

Znęcanie się nad zwierzętami

 2

 

 2

 

 

Zła organizacja ruchu drogowego

 

 

 

 

 

Żebractwo

 

 

 

 

 

RAZEM

 60

29

 29

 

 2