Policjanci sprawdzają kolejne sygnały od mieszkańców - Mapy zagrożeń - KPP Śrem

Mapy zagrożeń

Policjanci sprawdzają kolejne sygnały od mieszkańców

_kmzb_02.11.16r1W październiku 2016 roku, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęło 105 informacji od internautów. Najwięcej dotyczyło nieprawidłowego parkowania, przekraczania dozwolonej prędkości, złej organizacji ruchu drogowego oraz dzikich wysypisk śmieci.

Przypomnijmy, że od 20 września br. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego. Za jej pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W okresie od 1 do 31 października br. za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa do Komendy Powiatowej Policji w Śremie wpłynęło 105 informacji od internautów.

Z tego najwięcej, bo 22 zgłoszenia dotyczyły nieprawidłowego parkowania. Większość tych informacji nie została potwierdzona. Natomiast policjanci potwierdzili nieprawidłowe parkowanie w Dolsku ul. Pocztowa, w Śremie ul. Szymanowskiego, w Książu Wlkp. ul. Plac Kosynierów, gdzie na sprawców wykroczeń nałożyli mandaty karne bądź ich pouczyli.

Z kolei najwięcej zgłoszeń potwierdzonych przez policjantów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Funkcjonariusze potwierdzili przekraczanie dopuszczalnej prędkości w Lucinach, w Borgowie, w Mchach, w Górze i w Kadzewie. Miejsca te zostały objęte policyjną kontrolą.

W październiku 2016r. poprzez KMZB wpłynęło do nas też aż 12 zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci. Większość tych informacji dotyczy wysypiska w Pyszącej. Policjanci weryfikując te zgłoszenia nie stwierdzili, aby w Pyszącej istniało dzikie wysypisko śmieci. Przedsiębiorstwo funkcjonujące w tej miejscowości posiada zezwolenie Starosty Śremskiego na zbieranie odpadów, a kontrola z Urzędu Miejskiego w Śremie, która odbyła się na terenie tej firmy na początku października 2016r., nie stwierdziła nieprawidłowości.

Analizując zgłoszenia od mieszkańców policjanci po raz kolejny zwrócili też uwagę na to, iż na mapie ponownie pojawiają się informacje dot. złej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Gostyńską w Śremie. Przypominamy, że funkcjonariusze już we wrześniu br. weryfikując te zgłoszenia nie stwierdzili nieprawidłowości w oznakowaniu tego skrzyżowania. Jednakże o sprawie Komenda Powiatowa Policji w Śremie powiadomiła Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, do którego zwróciliśmy się o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu poprzez przebudowę tego skrzyżowania bądź wprowadzenie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.

Cały czas zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie sygnały od internautów skrupulatnie sprawdzamy.

Jeszcze raz zwracamy uwagę na to, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy temu, aby zgłaszać potrzebę pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 i 112.

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

ZAPRASZAMY - TUTAJ ZNAJDZIESZ SZCZEGóŁOWE INFORMACJE DOT. KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Patrz  także: http://www.srem.policja.gov.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2713&Itemid=70

Poniżej tabela zawierająca dane z KMZB dot. powiatu śremskiego za okres 01-31.10.2016r., która zawiera informacje o zgłoszeniach potwierdzonych, niepotwierdzonych i weryfikowanych.

 

KATEGORIE

OGóŁEM

POTWIERDZONE

NIEPOTWIERDZONE

NOWE

WERYFIKOWANE

Akty wandalizmu

2

 

2

 

 

Bezdomność

0

 

 

 

 

Dzikie kąpieliska

0

 

 

 

 

Dzikie wysypiska śmieci

12

 

12

 

 

Kłusownictwo

0

 

 

 

 

Miejsca grupowania się małoletnich

2

 

2

 

 

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych

0

 

 

 

 

Nielegalna wycinka drzew

0

 

 

 

 

Nielegalne rajdy samochodowe

0

 

 

 

 

Nieprawidłowe oznakowanie drogi

2

1

1

 

 

Nieprawidłowe parkowanie

22

4

17

 

1

Niestrzeżone przejście przez tory

0

 

 

 

 

Niestrzeżony przejazd kolejowy

0

 

 

 

 

Niewłaściwa infrastruktura drogowa

2

 

2

 

 

Niszczenie zieleni

0

 

 

 

 

Poruszanie się po terenach leśnych quadami

0

 

 

 

 

Przekraczanie dozwolonej prędkości

17

11

4

 

2

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych

12

2

9

 

1

Utonięcia

0

 

 

 

 

Używanie środków odurzających

7

 

6

 

1

Wypalanie traw

0

 

 

 

 

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych

12

10

2

 

 

Znęcanie się nad zwierzętami

1

 

1

 

 

Zła organizacja ruchu drogowego

14

 

13

 

1

Żebractwo

0

 

 

 

 

RAZEM

105

28

71

0

6