Podczas policyjnej akcji oddano ponad 17 litrów krwi - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Podczas policyjnej akcji oddano ponad 17 litrów krwi

Data publikacji 14.09.2020

Do udziału w policyjnej XXV Otwartej Akcji Honorowego Oddawania Krwi zgłosiły się aż 52 osoby. Lekarz 38 z nich zakwalifikował do oddania tego cennego leku i w sumie oddano ponad 17 litrów płynu przywracającego zdrowie, którego nie da się wyprodukować. Tym razem, z uwagi na ilość chętnych, którzy chcieli oddać krew, akcję trzeba było przedłużyć. Na zakończenie tej edycji przedsięwzięcia policjanci wręczyli też odblaski dzielnej ekipie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

W miniony piątek, 11 września o godz. 08.30, przed Komendą Powiatową Policji w Śremie stanął „Mobilny punkt poboru krwi” z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Po raz kolejny stało się to z inicjatywy podkom. Piotra Grzelczyka z Zespołu ds. Kadr i Szkolenia, który zorganizował XXV Otwartą Akcję Honorowego Oddawania Krwi.

Tym razem, z uwagi na ilość chętnych, którzy chcieli oddać krew, akcję trzeba było przedłużyć. Osoby gotowe, aby pomóc rejestrowane były do godz. 14.00, a krwiobus odjeżdżał z parkingu Komendy tuż przed godziną 15.00.

Do udziału w policyjnej akcji zgłosiły się aż 52 osoby, które chciały oddać krew. Lekarz 38 z nich zakwalifikował do oddania tego cennego leku i w sumie oddano ponad 17 litrów płynu przywracającego zdrowie, którego nie da się wyprodukować.

Na zakończenie tej edycji naszego przedsięwzięcia Zastępca Komendanta nadkom. Roman Bruss wspólnie z Kierownikiem drogówki podkom. Łukaszem Marciniakiem i inicjatorem akcji podkom. Piotrem Grzelczykiem wręczyli odblaski dzielnej ekipie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Nasz kolega Piotrek Grzelczyk już planuje kolejną zbiórkę krwi przed śremską Komendą Policji, która odbędzie się 4 grudnia br.

Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie zechcieli nieść pomoc. Śremscy honorowi dawcy krwi jesteście wspaniali – BRAWO WY!

/ Ewa Kasińska /