Aktualności

Święto Policji 2020 roku w Śremie – 101. rocznica powołania Policji Państwowej

Data publikacji 23.07.2020

„ … Szanowne policjantki i policjanci, pracownicy Policji, w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę. Życzę abyście nadal cierpliwie i ofiarnie wypełniali swoje zadania. Życzę, aby Wasze poświęcenie i zaangażowanie znajdowały uznanie mieszkańców powiatu śremskiego …” – powiedział szef śremskiej Policji insp. Sławomir Jądrzak podczas uroczystych obchodów Święta Policji w Śremie, które odbyły się z okazji 101. rocznicy powołania Policji Państwowej.

W tym roku obchody Święta Policji w Śremie odbyły się w środę, 22 lipca. W związku z pandemią koronawirusa całość przebiegała z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, ale mimo tego było bardzo uroczyście i dostojnie.

Najpierw, o godz. 09.15 spotkaliśmy się przed Kościołem pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, gdzie Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak wraz z pełniącym obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta nadkom. Romanem Bruss uroczyście złożyli kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych policjantów, którzy w służbie Rzeczypospolitej oddali życie wierni do końca swemu ślubowaniu. Następnie przeszliśmy do Kościoła na mszę św., w intencji środowiska policyjnego, którą odprawił i kazanie wygłosił Ksiądz Prałat i jednocześnie Kapelan śremskiej Policji Marian Brucki.

Po mszy, przed Komendą Powiatową Policji w Śremie, o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczystość, która była centralnym punktem naszych, tegorocznych obchodów Święta Policji.

Z uwagi na epidemię, na naszą uroczystą zbiórkę zaprosiliśmy tylko siedem osób, które były wczoraj z nami. W tym gronie znaleźli się: Starosta Śremski Zenon Jahns, Zastępca Burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny, Burmistrz Książa Wielkopolskiego Teofil Marciniak, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska, Wójt Gminy Brodnica Marek Pakowski, nasz Kapelan Ks. Prałat Marian Brucki i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary.

Jak, co roku nasza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania policjantów na wyższe stopnie służbowe.

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczył nadkom. Dariusza Ptak. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony Policjant” podkom. Dawidowi Lempaszakowi. Wymienieni funkcjonariusze uhonorowani zostaną 31 lipca w Poznaniu, podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

- Za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz wielkopolskiej Policji nadano Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej: nadkom. Romanowi Bruss i nadkom. Dariuszowi Ptak. Brązowy Medal Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego nadano: st. asp. Krzysztofowi Stajkowskiemu, asp. Dawidowi Wojtkowskiemu, mł. asp. Magdalenie Ciesielskiej, kom. Adamowi Kaźmierczakowi, sierż. szt. Maciejowi Kubisiakowi, st. asp. Jackowi Michalskiemu, asp. szt. Robertowi Obarskiemu, sierż. szt. Mariuszowi Półrolniczakowi, mł. asp. Matueszowi Snela i podkom. Piotrowi Grzelczykowi.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 26 policjantów: 1 w korpusie oficerów, 15 w korpusie aspirantów, 7 w korpusie podoficerów i 3 w korpusie szeregowych.

- przedterminowo, w drodze wyróżnienia na stopień  KOMISARZA POLICJI mianowany został: podkom. Piotr Nowacki,

- na stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO POLICJI mianowani zostali: st. asp. Artur Hoffmann, st. asp. Adam Sprutta,

- na stopień STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali: asp. Jarosław Kmiecik, asp. Tomasz Kolański, asp. Bartosz Lange, asp. Jacek Michalski, asp. Michał Płończak, asp. Krzysztof Stajkowski i asp. Przemysław Włodarczak,

- na stopień ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali: mł. asp. Marcin Hyży, mł. asp. Szymon Wojciechowski i  mł. asp. Dawid Wojtkowski,

- na stopień MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI mianowani zostali:  sierż. szt. Jakub Busz, sierż. szt. Magdalena Ciesielska i sierż. szt. Michał Rybarczyk,

- na stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI mianowani zostali: st. sierż. Łukasz Bartkowiak, st. sierż. Karolina Kojda, st. sierż. Natalia Maćkowiak, st. sierż. Jarosław Musiał, st. sierż. Dariusz Patalas i st. sierż. Mariusz Półrolniczak,

- na stopień SIERŻANTA POLICJI mianowana została: st. post. Martyna Wawrzyniak,

- na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI mianowani zostali: post. Piotr Kostysiak, post. Olga Ratajczak i post. Paweł Sieradzki.

Z okazji Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Śremie wyróżnił też pracowników cywilnych. Wyróżnienie otrzymali: Anna Bartkowiak, Mirella Michalak, Magdalena Młynek, Krzysztof Patalas, Monika Sierant, Anna Tomaszewska i Anita Wilkowska.

Podczas uroczystości pożegnaliśmy także Pana Władysława Dziechciowskiego - pracownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego. Pan Władek na zasłużoną emeryturę przechodzi po blisko 30 latach pracy, z czego z nami współpracował przez 4 lata. Był u nas rzemieślnikiem wykwalifikowanym, taką złotą rączką.

Nasza uroczysta zbiórka była również okazją do tego, aby uhonorować policjantkę, która 17 lipca br. narażając własne życie, wspólnie z kolegą z patrolu, uratowała życie drugiego człowieka. Policjantka w umundurowaniu i prawie pełnym, policyjnym rynsztunku wskoczyła do rzeki Warty i pokonała wpław około pół kilometra, a następnie, wspólnie z kolegą, wyciągnęła z wody kobietę. Mowa oczywiście o sierż. Martynie Wawrzyniak, której nadano Brązowy Medal NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego. Policjantkę uhonorował Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów woj. wielkopolskiego podinsp. Andrzej Szary wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Śremie insp. Sławomirem Jądrzakiem oraz przedstawiciele władz samorządowych Starosta Śremski Zenon Jahns i Zastępca Burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny.

Spektakularny czyn naszej koleżanki wpisuje się w tegoroczną rocznicę 95-lecia powołania Policji Kobiecej. Sierż. Martyna Wawrzyniak udowodniła, że kobiety w Policji stoją na straży życia oraz zdrowia. Przypomnijmy także, iż pasją naszej koleżanki są sporty walki i odnosi ona sukcesy na międzynarodowych mistrzostwach. M. in. dwukrotnie stanęła na najwyższym podium podczas Mistrzostw Europy w brazylijskim  jiu-jitsu, w kategorii – kobiety niebieskie pasy.

Po wręczeniu odznaczeń, awansów i wyróżnień głos zabrał szef śremskiej Policji oraz zaproszeni goście.

Komendant Jądrzak, w swoim okolicznościowym przemówieniu, przywołując ważne daty i fakty, nawiązał do istotnych dla naszej formacji wydarzeń historycznych. Mówił o tegorocznym jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej na ziemiach naszego województwa, włączonych do Polski po zwycięskim Powstaniu. Odniósł się także do przypadającej w 2020 roku 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej, 30. rocznicy powołania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz 30. rocznicy uchwalenia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Komendant dziękował też za zrozumienie i pomoc władzom samorządowym. Złożył również serdeczne życzenia śremskim policjantom i pracownikom dziękując za zaangażowanie i codzienny trud.

Ciepłe słowa uznania, gratulacje i podziękowania usłyszeliśmy także od Starosty Śremskiego, Zastępcy Burmistrza Śremu oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

ODZNACZONYM, MIANOWANYM i NAGRODZONYM GRATULUJEMY !

/ Tekst: Ewa Kasińska, foto: Katarzyna Baksalary „Tygodnik Śremski” /