„Stok nie jest dla bałwanów” - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

„Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji 07.02.2018

Zbliżają się ferie. Zachęcamy, aby wykorzystać czas wolny i wykonać pracę plastyczną w ramach konkursu „Stok nie jest dla bałwanów”.

Organizatorem konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacja PZU. Konkurs ten jest jednym z elementów ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jest częścią zainicjowanej przez MSWiA kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Tematem konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów” jest zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Praca może obrazować zarówno jedną, kilka jak i wszystkie zasady określone w Dekalogu.

Aby wziąć udział konkursie nie można mieć więcej niż 16 lat, należy wykonać pracę dowolną techniką rysunkową, malarską lub komputerową pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie od A4 do A3 i przesłać ją wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:
 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

z dopiskiem „Stok nie jest dla bałwanów”
 

Organizatorzy konkursu podjęli decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac do 5 marca 2018 – decyduje data wpływu do Komendy Głównej Policji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku .

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

/ Komenda Główna Policji / EK /